“Chcę, żeby to zrobił_a sam_a z siebie. Nie chcę musieć się prosić.”

W rozmowach o niespełnionych potrzebach, w szczególności w relacjach miłosno-seksualnych, często pojawia się taka myśl.

Słyszę w niej podstawową ludzką potrzebę bycia we wspierającej relacji rozumianego jako bycia obiektem troski drugiej osoby – która sama z siebie ma potrzebę okazywania nam troski. Jednocześnie zdarza się, że ten głód troski staje się hamulcem wyrażania wszelkich własnych potrzeb.

“Wydaje mi się, że on_a nie ma własnej, wewnętrznej potrzeby troszczenia się o mnie. Nie chcę być w relacji, w której tę troskę wymuszam. Jak mam więc otwarcie prosić o to, czego potrzebuję? Każde moje wyrażenie potrzeby to ryzyko, że będę wymuszać coś, czego nie ma. Nawet jeśli powie ”tak”, jak mam zaufać, że to “tak” jest prawdziwe?”

CIEŃ DOSTAWANIA

Językiem Koła Zgody ten stan to strach przed pasożytnictwem – cieniem dostawania.

Kiedy wyrażamy potrzebę i druga osoba decyduje się ją spełnić z zgodzie ze sobą, dostajemy.

Kiedy wyrażamy potrzebę i druga osoba decyduje się ją spełnić, zmuszając się do tego, w efekcie jej decyzji lądujemy w cieniu – w pasożytnictwie.

Unikanie cieni (przekraczania granic) to zdrowy, wartościowy odruch, który warto w sobie docenić.

Jednocześnie warto zauważać sytuacje, w których strach przed cieniem powoduje, że całkowicie rezygnujemy z wyrażania siebie.

Jak zauważać swoją obawę przed wejściem w cień? Myśl “nie chcę musieć się prosić” może być jednym z takich sygnałów. Gdy ta myśl przychodzi, warto zatrzymać się i zastanowić, czy to, co potrzebuje ugłośnienia to właśnie ta obawa.

“Obawiam się prosić cię o wsparcie bo mam poczucie, że nie masz mi go do dania. I jeśli powiesz “tak”, to za sprawą mojej prośby oboje będziemy w cieniu, w przekroczeniu. A ja chcę budować naszą relację na zgodzie z samymi sobą. Więc uciszam swoje prośby, bo wydaje mi się, że tym zmniejszam ryzyko robienia krzywdy nam i naszej relacji.”

I rozmawiać.

Rozmawiać o granicach.

O zaufaniu do nich.

O unikaniu cienia.

O zgodzie.

O strachu.

O krzywdzie.

O uciszaniu siebie.

O potrzebie troski.

Wyrażanie potrzeb i dostawanie możesz praktykować ze mną podczas indywidualnych sesji i warsztatów grupowych:

Więcej o Kole Zgody dowiesz się z moich innych postów oraz:

z 6. rozdziału mojej książki “Warsztaty intymności”

z filmiku autorki modelu (po angielsku z napisami)

z książki autorki modelu (po angielsku)