REGULAMIN SKLEPU

1 – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy będący częścią strony www.coachingintymnosci.pl prowadzi firma Coaching INT Agnieszka Szeżyńska, prowadząca działalność pod adresem ul.Dobra 4 lok.26, 00-388 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5222690841, REGON: 141724160, zwana dalej „sprzedawcą”.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z klasyfikacją PKD 47.91.Z
 3. Wpłaty przelewem odbywają się na konto firmowe o numerze 06 1140 2004 0000 3502 7797 9797 w banku MBANK S.A.
 4. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem agnieszka@coachingintymnosci.pl .

 

2 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dokonywać zakupów w sklepie mogą zarejestrowani użytkownicy oraz goście.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie sklepu kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadzącą sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 3. Prawidłowe funkcjonowanie sklepu, a co za tym idzie bezproblemowe zawarcie umowy zakupu na odległość i dokonanie transakcji zakupu-sprzedaży jest uzależnione od posiadanej przez kupującego konfiguracji sprzętowej, dostępu do Internetu i posiadania adresu poczty elektronicznej.
 4. Zalecana konfiguracja sprzętowa: Komputer osobisty, bądź laptop wyposażony w procesor o taktowaniu minimalnym 1GHZ, posiadający minimum 1GB pamięci operacyjnej, dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersji XP lub nowszym, aktualną (ostatnia dostępna wersja) na dzień dokonywania zakupu w sklepie przeglądarką internetową Chrome, Opera, bądź Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 5. By dokonać rejestracji, zakupu usługi i być informowanym na bieżąco o statusie swojego zamówienia kupujący powinien posiadać własny adres poczty elektronicznej.
 6. Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie kupującego.
 7. Firma Coaching INT Agnieszka Szeżyńska i sklep przez nią prowadzony nie odpowiadają za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej kupującego. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, realizacji usługi itd.

 

3 – CENY I TOWAR HANDLOWY

 1. Ceny, towary i usługi przedstawione w sklepie stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania towarów oraz usług z oferty bez wcześniejszego powiadamiania kupującego.
 3. Ceny produktów oferowanych w sklepie są przedstawione w złotówkach (PLN).

 

4 – SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia w sklepie www.coachingintymnosci.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
 2. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadząca sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
 4. Kupujący poprzez złożenie zamówienia z opcją „Zapłata przelewem” lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24 zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wykonania kupowanej usługi poprzez dokonanie przelewu na konto sprzedawcy podane w punkcie 1.3 lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24.
 5. Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.

 

5 – ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bądź usługi bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje złożone drogą elektroniczną.
 3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli od zakupu minęło mniej niż 14 dni. W przypadku usługi warsztatu grupowego/coachingu za moment wykonania usługi uznaje się dzień, w którym odbywa się warsztat/spotkanie coachingowe.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu kupującemu przy użyciu tej samej formy płatności jakiego użył konsument w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 5. Kupujący może dokonać reklamacji zakupionych towarów i usług poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres mailowy sprzedawcy.
 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 14 dni od daty na oświadczeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku sporu, istnieje możliwość rozwiązania go drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) – http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

6 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez kupującego sprzedawcy podlegają ochronie na zasadach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dane są przetwarzane przez sprzedawcę w sposób określony w odrębny dokumencie “polityka prywatności’ znajdującym się pod adresem https://coachingintymnosci.pl/polityka-prywatnosci/

 

7 – ZASADY KORZYSTANIA Z ZAKUPIONYCH USŁUG

 1. Z usługi coachingu oraz warsztatów grupowych mogą korzystać wyłącznie kupujący, którzy ukończyli 18 lat.
 2. Podczas spotkań coachingowych oraz podczas warsztatów grupowych obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu.
 3. Podczas spotkań coachingowych i warsztatów grupowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz udziału pod wpływem alkoholu, zakaz zachowań przemocowych oraz fizycznie lub słownie agresywnych.
 4. Złamanie zasad korzystania z zakupionych usług uprawnia sprzedawcę do odmówienia kontynuacji wykonywania usługi na rzecz kupującego, co może skutkować wyproszeniem kupującego ze spotkania lub warsztatu grupowego.
 5. W przypadku złamania zasad korzystania z usług, kupujący traci prawo do zwrotu i reklamacji.

 

8 – PODSUMOWANIE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks Prawa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.