Szkolenie dla osób pracujących pomocowo z seksualnością i osób przygotowujących się do takiej pracy: seksuologicznej, psychologicznej, terapeutycznej, coachingowej, rozwojowej, medycznej. Szkolenie skupia się na kontekście pracy w gabinecie z osobami indywidualnymi i parami.

Podczas szkolenia będzie okazja poznać i nauczyć się stosować w praktyce model PLISSIT/IC:

Permission (Pozwolenie)
Limited Information (Ograniczone informacje)
Specific Suggestions (Konkretne sugestie)
Intensive Therapy/Coaching (Intensywny proces rozwojowy)

Podczas spotkania:

  • omówimy genezę i podstawy filozoficzne modelu w świetle seks-pozytywnego podejścia do seksualności
  • omówimy każdy z czterech elementów modelu pod względem jego praktycznej realizacji
  • porozmawiamy o równowadze między własną dyrektywnością a wspieraniem samostanowienia klienta_ki
  • będziemy wielokrotnie ćwiczyć stosowanie modelu na podstawie różnych studiów przypadku
  • pochylimy się nad kwestią doborów językowych oraz ciszy jako narzędzi pracy
  • będziemy wzmacniać umiejętności zadawania kluczowych pytań i przeramowywania (reframing)
  • stworzymy przestrzeń do burz mózgów oraz wymiany narzędzi, pomysłów i rozwiązań między osobami uczestniczącymi w szkoleniu
  • przekażę Wam pakiet technik i strategii, które sprawdzają się w mojej pracy z modelem

Szkolenie trwa 6 godzin. W trakcie przewidziane są przerwy, które ustalimy na początku spotkania wspólnie z grupą.

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom w interaktywnej formule. Do uczestnictwa konieczny jest sprzęt z działającymi kamerką i mikrofonem. Spotkanie nie będzie nagrywane.

Szkolenie jest otwarte tak dla osób już stosujących model w swojej pracy z klient_k_ami, jak i dla osób aktywnych zawodowo, a jeszcze z nim nie zaznajomionych oraz będących w procesie szkolenia w kierunku pracy pomocowej w zakresie seksualności.

Po warsztacie przesyłam mailowo pakiet materiałów szkoleniowych dotyczących modelu oraz wskazówek i strategii pracy z nim, którymi będę się dzielić. Jednocześnie podczas samego szkolenia będziemy podczas burzy mózgów i pracy ze studium przypadku wspólnie tworzyć listy gotowych do użycia narzędzi, pomysłów i źródeł.

Udział w całym szkoleniu będzie potwierdzony imiennym certyfikatem uczestnictwa.

***

Warsztat jest dostępny online, cyklicznie co kilka miesięcy. Sprawdź najbliższy termin tutaj.