Warsztat wprowadzający do filozofii i praktyki współ/nie/zależności – podejścia pomagającego budować udane związki.

Po stopniu 1 zapraszam na stopień 2, gdzie przećwiczysz stosowanie filozofii współ/nie/zależności w kontekście życia intymnego. 

***

Podczas warsztatu:

  • dowiesz się jak stworzyć związek łączący poczucie wspólnoty z niezależnością osobistą
  • zdobędziesz konkretne narzędzia pomagające przemyśleć i przedyskutować z partnerem/ką co w związku ma być wspólne, a co odrębne
  • nauczysz się podstawowych technik brania odpowiedzialności za swoje potrzeby i emocje
  • pogłębisz umiejętność konstruktywnego reagowania na potrzeby i emocje partnera/ki
  • nauczysz się konstruktywnie rozwiązywać konflikty potrzeb
  • zrozumiesz główne blokady stojące na drodze współ/nie/zależności i dowiesz się jak sobie z nimi radzić
  • zaczniesz używać nowych narzędzi w praktyce

***

Warsztat zawiera elementy wykładu, dyskusji w grupie oraz pracy ćwiczeniowej na podstawie studium przypadku. Najpierw zapoznajemy się z teorią, dyskutujemy o nowych narzędziach i sposobach ich wykorzystania, a następnie ćwiczymy je w praktyce, analizując przykłady.

Warsztat jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych sposobami budowania udanych relacji – bez względu na płeć, orientację seksualną, aktualny status związkowy.

***

Formuła warsztatu nie opiera się na analizowaniu własnej seksualności na forum grupy czy opowiadaniu o swoim życiu intymnym. Jeżeli zechcesz podzielić się własnym doświadczeniem, rozwiać swoje wątpliwości czy otrzymać odpowiedzi na konkretne pytania, będzie na to miejsce, jednak formuła warsztatu na żadnym etapie tego nie wymaga. Podczas spotkania obowiązuje kontrakt mówiący o całkowitej dowolności poziomu aktywnego uczestnictwa, a stworzenie bezpiecznej atmosfery jest jednym z głównych priorytetów.

***

Sprawdź najbliższy termin warsztatu tutaj.